Nghĩa vụ của mỗi bên

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch:

Quý hàng vui lòng đọc kĩ các chính sách và điều khoản. Khi truy cập vào trang web daissyfoods.combao gồm bất kỳ trang nào tại tên miền này, Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các chính sách và điều khoản này. Nếu không đồng ý xin vui lòng không truy cập hay gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, Quý khách đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi nhưng hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Quý khách và xử lý dữ liệu cá nhân với sự cẩn trọng tối đa.

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân nhận được từ daissyfoods.com bí mật tuyệt đối với phạm vi sử dụng và những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin như đã nêu ở trên.

Khi tham gia mở tài khoản, đăng ký nhận bản tin, liên hệ hay đặt hàng trực tuyến trên daissyfoods.com, Quý khách cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin bắt buộc đã nói ở trên một cách chính xác và đầy đủ. Bất cứ sự sai sót hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tranh chấp phát sinh có liên quan trong trường hợp này.

Quý khách nên tự bảo vệ thông tin bảo mật của mình bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin giao dịch với bên thứ ba, cẩn trọng trong việc đăng nhập, đăng xuất tài khoản để tránh những sự cố rò rỉ thông tin không đáng có.

Khi Quý khách thấy có dấu hiệu thông tin cá nhân của mình bị lộ, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có những biện pháp xử lý kịp thời.