Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi, phản hồi, yêu cầu cung cấp số lượng sỉ, hay câu chuyện muốn chia sẻ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo các cách sau:

- Email: passion@daissyfoods.com

- Facebook: fb.com/daissywholefoods

- ĐT: 0946 001 684

- ĐC: Thôn Thái Thông 1, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà.